Νόμος 4456/17 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Επιτάχυνση της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι προκαταβολές που χορηγούνται βάσει του άρθρου 72 παράγραφος 1 περίπτωση δ' και του άρθρου 150 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), όπως κάθε φορά ισχύει, για συγχρηματοδοτούμενες πράξεις στα μέτρα του ΠΑΑ 20142020 θα αντιμετωπίζονται και θα δηλώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2016/1813 της 07-10-2016, όπως τροποποιούμενος ισχύει, ως μερική πληρωμή.

 

2. Η πληρωμή των μη επιλέξιμων σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 περιπτώσεις α' έως και στ' του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014) για συγχρηματοδότηση δαπανών για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του ΠΑΑ 2014-2020, οι οποίες εντάσσονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, διενεργείται εφεξής από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με την ίδια διαδικασία πληρωμής των επιλέξιμων προς συγχρηματοδότηση δαπανών.

 

3. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 65 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η αμοιβή που καταβάλλεται στο πλαίσιο των πράξεων αυτών δεν υπόκειται στην παρακράτηση φόρου της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.