Νόμος 4504/17 - Άρθρο 81

Άρθρο 81: Ωρομίσθιο προσωπικό Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού και Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η επιλογή του ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), των Δημόσιων Σχολών Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων, καθώς και της Δημόσιας Σχολής Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διενεργείται από τριμελείς επιτροπές που αποτελούνται από μόνιμο ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικό προσωπικό των ΑΕΝ ή των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού, οι οποίες συγκροτούνται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που έχουν σχέση με τα ελάχιστα προσόντα του προς πρόσληψη προσωπικού της παραγράφου αυτής, τη διαδικασία προκήρυξης και πλήρωσης των θέσεων, τον τρόπο λειτουργίας των επιτροπών επιλογής και αναπομπής των πράξεων αυτής από τον Υπουργό, θέματα ενστάσεων υποψηφίων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του νόμου 4532/2018 (ΦΕΚ 72/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.