Νόμος 4531/18 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Επιδότηση φοίτησης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης και άλλες ρυθμίσεις σωφρονιστικού δικαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μπορεί να χρηματοδοτεί τη φοίτηση, για απόκτηση πρώτου πτυχίου, μέχρι 20 υπαλλήλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) καταστημάτων κράτησης, ετησίως, σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο την οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Το εν λόγω προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών καταρτίζεται και υλοποιείται κατ' ανάλογη εφαρμογή των ειδικότερα προβλεπομένων στο άρθρο 42 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016).

 

Η χρηματοδότηση για το εν λόγω Πρόγραμμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ανέρχεται σε ποσό ίσο με το 50% των προβλεπόμενων διδάκτρων συμμετοχής των υπαλλήλων για τις θεματικές ενότητες που απαιτούνται κατ' έτος για την απόκτηση πτυχίου σε 4 έτη.

 

Η χρηματοδότηση προβλέπεται για την παρακολούθηση κάθε θεματικής ενότητας, μία φορά. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζεται, ετησίως, ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων καταστημάτων κράτησης που, με την ιδιότητά τους αυτή, συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, ο τρόπος επιλογής τους, το ύψος της χρηματοδότησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

 

Οι ως άνω επιλεγέντες υπάλληλοι υποχρεούνται να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν την κατεύθυνση ή θεματική ενότητα του Προγράμματος με θέματα Αντεγκληματικής - Σωφρονιστικής πολιτικής ή διοίκησης.

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 62/2014 (ΦΕΚ 105/Α/2014), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 του νόμου [Ν] 4443/2016 (ΦΕΚ 232/Α/2016), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ο θεσμός της ηλεκτρονικής επιτήρησης θα εφαρμοσθεί πιλοτικά για χρονικό διάστημα 48 μηνών και θα αφορά:}

 

3. Η περίπτωση 2 της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Σωφρονιστικού Κώδικα (νόμος 2776/1999 (ΦΕΚ 291/Α/1999)) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2) Δεν εκκρεμεί κατά του καταδίκου ποινική διαδικασία για αξιόποινη πράξη σε βαθμό κακουργήματος ή διαδικασία εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ή έκδοσης σε τρίτη χώρα.}

 

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016) προστίθεται περίπτωση κ)ε' ως εξής:

 

{κ)ε) σε υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 692/1977 (ΦΕΚ 260/Α/1977) και το άρθρο 6 παράγραφος 6 του νόμου 4285/2014 (ΦΕΚ 191/Α/2014), όπως ισχύουν.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.