Νόμος 4549/18 - Άρθρο 122

Άρθρο 122


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 6, 8 και 9 του άρθρου 33 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, καθορίζονται οι ιατρικές πράξεις μόνο με τοπική αναισθησία που εκτελούνται στις αυτοτελείς Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας και απαιτούν θεραπεία με φάρμακα κατηγορίας 1Α αποκλειστικά νοσοκομειακής χρήσης της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/2010). Με την παραπάνω απόφαση ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τυχόν απαραίτητος επιστημονικός και τεχνικός εξοπλισμός για τη διενέργειά τους, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης.

 

8. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Υγείας, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, δύναται να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων, βάσει των οποίων αποζημιώνονται οι αυτοτελείς Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας και οι Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας νοσοκομείων ή κλινικών.

 

9. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας δύναται να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη σύναψη συμβάσεων μεταξύ των αυτοτελών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας ή των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας νοσοκομείων ή κλινικών και ασφαλιστικών φορέων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κοστολογηθεί οι ιατρικές πράξεις, βάσει των οποίων αποζημιώνονται οι Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας.}

 

2. Η πρώτη κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 33 του νόμου 4025/2011, όπως αντικαθίσταται με το παρόν άρθρο, εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία 6 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.