Νόμος 4555/18 - Άρθρο 247

Άρθρο 247: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του νόμου 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/2007), του άρθρου 17 του νόμου 4164/2013 (ΦΕΚ 156/Α/2013), της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) και του άρθρου 6 της υπ' αριθμόν 2527/2009 (ΦΕΚ 83/Β/2009) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

2. Οι διατάξεις των άρθρων 13 - 17 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012) παύουν να ισχύουν ως προς τα νομικά πρόσωπα του παρόντος, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 246. Το άρθρο 16 του νόμου 4071/2012 παύει να ισχύει από 30-06-2018.

 

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε αντίθετη προς αυτό γενική ή ειδική διάταξη.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.