Νόμος 4568/18 - Άρθρο 55

Άρθρο 55: Συμπλήρωση της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του νόμου 2638/1998 - Κάλυψη θέσης Αναπληρωτή Διευθυντή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του νόμου 2638/1998 (ΦΕΚ 204/Α/1998) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Αν δεν υποβληθεί αίτηση προτίμησης, είναι δυνατή η απόσπαση μόνιμου εκπαιδευτικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπαγομένου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εφόσον κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής και Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ) ή δίπλωμα, ειδικότητας Πλοιάρχου ή Μηχανικού ή Ραδιοτηλεγραφητή Α' ή Β' τάξης Εμπορικού Ναυτικού ή είναι κάτοχος τίτλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης, ειδικότητας Φυσικού ή Μαθηματικού ή Αγγλικής Φιλολογίας ή Νομικού ή Κοινωνιολόγου ή Ναυτιλιακού Οικονομολόγου ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Αυτοματιστή Μηχανικού.

 

Στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατή η ανάθεση καθηκόντων αναπληρωτή Διευθυντή στον αποσπασμένο εκπαιδευτικό, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της οικείας Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.

 

Η απόσπαση πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για χρονικό διάστημα έως 2 ακαδημαϊκά έτη, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται, μετά από πρόσκληση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία κοινοποιείται δια του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε όλες τις εκπαιδευτικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του αποσπασμένου εκπαιδευτικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015).}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.