Νόμος 4604/19 - Άρθρο 95

Άρθρο 95: Μετακίνηση προσωπικού από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού σε δημοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού ραδιοφωνίας - τηλεόρασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τακτικό προσωπικό κλάδου ή ειδικότητας Δημοσιογράφου ή Ηχολήπτη, που υπηρετεί σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού, μπορεί να μετακινείται σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Ειδικού Σκοπού Ραδιοφωνίας - Τηλεόρασης των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών αυτών και για χρονικό διάστημα 3 ετών. Η μετακίνηση γίνεται με απόφαση του δημάρχου, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο φορέας καταβολής των αποδοχών του προσωπικού που μετακινείται. Το προσωπικό μετακινείται με την ίδια σχέση εργασίας και εξακολουθεί να διέπεται από το ίδιο υπηρεσιακό, μισθολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς.

 

Η μετακίνηση του πρώτου εδαφίου μπορεί, με απόφαση του δημάρχου, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, να ανανεώνεται για χρονικό διάστημα 3 επιπλέον ετών, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι αντίστοιχες υπηρεσιακές ανάγκες. Η απόφαση μετακίνησης υπόκειται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας των άρθρων 225 και 238 του νόμου 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 116 και 131 του νόμου 4555/2018, αντίστοιχα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.