Νόμος 4604/19 - Άρθρο 96

Άρθρο 96: Τροποποίηση του άρθρου 100 του νόμου 3852/2010


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 100 του νόμου 3852/2010, όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 179 του νόμου 4555/2018, διαγράφονται οι λέξεις ιδιωτικού ή από τη φράση ή και με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή με τους φορείς των παραγράφων 1, 2, 3, 4, και 5 του άρθρου 12 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), μεμονωμένα ή από κοινού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.