Νόμος 4635/19 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Συνεγκατάσταση - από κοινού χρήση ευκολιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη συνεγκατάσταση και την από κοινού χρήση ευκολιών εφαρμόζεται το άρθρο 29 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) και οι διατάξεις του νόμου 4463/2017 (ΦΕΚ 40/Α/2017), καθώς και οι κατ' εξουσιοδότηση των ανωτέρω νόμων σχετικές αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

2. Για την εγκατάσταση και λειτουργία του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των κατασκευών κεραιών του Εθνικού Συστήματος Εποπτείας Φάσματος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεούνται να παρέχουν στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κατόπιν αιτήματός της, υπηρεσίες συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών, υπό εύλογους όρους, οι οποίοι εξειδικεύονται σε συμφωνία πλαίσιο, σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ' αριθμόν 859/3/2018 απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΦΕΚ 3907/Β/2018). Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων καταβάλλει εύλογο τέλος συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της ανωτέρω απόφασής της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 84 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.