Νόμος 4647/19 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Τροποποίηση του άρθρου 3 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στο δελτίο ταυτότητας ενσωματώνεται ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης, το οποίο εμπεριέχει τη φωτογραφία του κατόχου σε ψηφιακή μορφή, τα στοιχεία της μηχανικά αναγνώσιμης ζώνης του δελτίου, 2 δακτυλικά αποτυπώματα των δεικτών και των δύο χεριών του κατόχου και ένα εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.