Νόμος 4663/20 - Άρθρο 71

Άρθρο 71: Τροποποίηση του νόμου 4530/2018 και του προεδρικού διατάγματος 79/2004


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 70 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η ισχύς των διατάξεων της παραπάνω περίπτωσης παρατείνεται έως τις 31-02-2022.}

 

2. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 70 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018) καταργείται.

 

3. Στο τέλος του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος 79/2004 με τίτλο Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων και Σταθμών Φορτηγών Αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (εμπορευματικών σταθμών αυτοκινήτων) (ΦΕΚ 62/Α/2004), προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίου παροχής υγρών και αερίων καυσίμων δημόσιας χρήσης από νόμιμους υφιστάμενους σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, εφόσον:

 

α) το πρατήριο χωροθετείται σε ανεξάρτητο γήπεδο ή σε ανεξάρτητο τμήμα οικοπέδου του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων, σε ανεξάρτητο τμήμα αυτού,

 

β) το πρατήριο διαθέτει περίφραξη στο κοινό όριο με τον σταθμό, ώστε να μην υφίσταται εσωτερική δίοδος επικοινωνίας των χώρων του πρατηρίου και του σταθμού,

 

γ) το πρατήριο διαθέτει διαφορετική κυκλοφοριακή σύνδεση από τον σταθμό,

 

δ) το πρατήριο διαθέτει ανεξάρτητες κτιριακές εγκαταστάσεις από τον λοιπό σταθμό και

 

(ε) τηρούνται οι σχετικές διατάξεις που καθορίζουν την αδειοδότηση των πρατηρίων δημόσιας χρήσης, κατ' εφαρμογή των ισχυόντων όρων δόμησης και με την προϋπόθεση ότι δεν αντίκεινται προς τις ισχύουσες χρήσεις γης.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.