Νόμος 998/79 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Επιτήρηση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι δασικές αρχές μεριμνούν δια την αδιάλειπτη και αποτελεσματική επιτήρηση των δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων προς φύλαξη αυτών εκ των κινδύνων πυρκαγιών, παρανόμων υλοτομιών, εκχερσώσεων και βοσκήσεων, την φύλαξη των δασικών έργων, την προστασία της αγρίας πανίδας και την πρόληψη δασικών αδικημάτων. Δια την φύλαξη και προστασία των ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων μεριμνούν οι ιδιοκτήτες τούτων, υπό την επίβλεψη της δασικής υπηρεσίας.

 

2. Εις τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, εγκαθίστανται παρατηρητήρια ή φυλάκια, εφοδιασμένα δι' ενσύρματων ή ασυρμάτων τηλεφωνικών συσκευών επικοινωνίας μετά των πλησιέστερων δασικών και αστυνομικών αρχών.

 

3. Οι δασικές υπηρεσίες εφοδιάζονται δι' αυτοκινήτων οχημάτων επιβατικών, φορτηγών και πυροσβεστικών, ως επίσης δια προωθητήρων και άλλων αναγκαίων δια την εκτέλεσιν της αποστολής των μηχανημάτων και εργαλείων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.