Νόμος 998/79 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Πινακίδες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εντός των δασών και δασικών εκτάσεων ή εις τις παρυφές ή τις εισόδους αυτών και εις επίκαιρα κατά την κρίσιν του οικείου δασάρχου σημεία, ως και εις παρακείμενες οδούς, παραλίας, ή άλλες κοινής χρήσεως εκτάσεις τοποθετούνται υποχρεωτικώς πινακίδες:

 

α) Ρυθμιστικές, δια των οποίων απαγγέλλεται ή υπομιμνήσκεται απαγόρευσις ή υποχρέωσις και

β) πληροφοριακές, παρέχουσες ενδείξεις περί υφισταμένων κινδύνων, κατευθύνσεων, τοπωνυμιών, αποστάσεων υψομετρικής διαφοράς, χρησίμων εγκαταστάσεων κ.λ.π.

 

2. Οι διαστάσεις, ο χρωματισμός, το ειδικότερα περιεχόμενον και πάσα άλλη λεπτομέρεια δια την κατασκευήν και τοποθέτηση των πινακίδων τούτων καθορίζονται δι' αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.