Νόμος 998/79 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Υποχρεώσεις αντιλαμβανόμενων πυρκαγιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο αντιλαμβανόμενος πυρκαγιά εντός δάσους ή δασικής εκτάσεως, ή πυρκαγιά που εκδηλώνεται πλησίον τούτων, αλλά δυνάμενη να επεκταθεί εντός αυτών, οφείλει να καταβάλει πάσαν δυνατή προσπάθεια προς κατάσβεση ταύτης, εφ' όσον δε ευρίσκεται εις αδυναμία να αντιμετωπίσει την πυρκαγιά μόνος, υποχρεούται να ειδοποιήσει αμέσως τα πλησιέστερα προς τον τόπον της πυρκαϊάς άτομα, προς δε και την δασική ή την αστυνομική αρχήν, ή την πυροσβεστική υπηρεσία, ή τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητος ή την τυχόν παρακείμενη στρατιωτική υπηρεσία. Την τελευταία ταύτη υποχρέωσιν ειδοποιήσεως μιας των ως άνω αρχών ή υπηρεσιών έχουν και τα κατά τα ανωτέρω το πρώτον ειδοποιούμενα άτομα.

 

2. Τα όργανα μιας των ως άνω αρχών και υπηρεσιών, λαμβάνοντα γνώσιν εξ ιδίας αντιλήψεως ή εκ της κατά την προηγούμενη παράγραφο ειδοποιήσεως περί της ενάρξεως πυρκαϊάς, υποχρεούνται εις άμεση ενημέρωση των αμέσων κατά τόπους προϊσταμένων των και ειδοποίηση των λοιπών ως άνω αρχών και υπηρεσιών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.