Νομοθετικό διάταγμα 105/69 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και εν υποτροπή με φυλάκιση τουλάχιστον δυο ετών τιμωρείται όστις εν γνώσει δηλοί ή βεβαιώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τ' αληθή δι' εγγράφου δηλώσεως ή βεβαιώσεως προορισμένης να παράσχει πίστη προς πάσα Αρχή ή Υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμό ή Επιχείρηση δημοσίου χαρακτήρα.

 

2. Υπάλληλος εις την αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η υποβληθείσα δήλωσις ή βεβαίωσις, παραλείπων εν γνώσει την άμεση καταμήνυση παραβάσεως του παρόντος νόμου, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον έξι μηνών.

 

3. Εις περίπτωσιν ανακλήσεως της δηλώσεως ή βεβαιώσεως, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 227 του Ποινικού Κώδικα.

 

4. Τα κατά τις προηγούμενες παραγράφους εγκλήματα εισάγονται δι' απευθείας κλήσεως και εκδικάζονται υπό των κατά τις γενικές διατάξεις αρμοδίων δικαστηρίων. Η δ' επιβαλλόμενη δια τη διάπραξη του εν παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αδικήματος στερητική της ελευθερίας ποινή, δεν μετατρέπεται εις χρηματική.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν νομοθετικό διάταγμα καταργήθηκε με την περίπτωση γ του άρθρου 26 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.