Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 68

Άρθρο 68


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί των κατά το άρθρο 60 του παρόντος παράγραφος 3 και 61 παράγραφος 4 παραβάσεων, αίτινες κανονισθήσονται συγκεκριμένως δι' αποφάσεως του επί της Συγκοινωνίας Υπουργού, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, η δε εκδίκασις των παραβάσεων τούτων γίνεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του από [Ν] 22-11-1923 νομοθετικού διατάγματος περί αμέσου εκδικάσεως αυτόφωρων τινών πλημμελημάτων. Εν τη περιπτώσει ταύτη εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 67 προκειμένου περί των χρηματικών ποινών, τα ελάχιστα όρια των οποίων αυξάνονται εις το τριπλούν, προκειμένου δε περί της ποινής της φυλακίσεως οι αντίστοιχοι διατάξεις του άρθρου 66 παράγραφοι 1, 4, 5 και 6.

 

4. Η μη εμπρόθεσμος άρσις ή κατεδάφισις των εις τις κατά την προηγουμένη παράγραφος παραβάσεις αναφερομένων έργων, συνεπάγεται την και αύθις βάσει της ανωτέρω διαδικασίας δίωξη των παραβατών με την ανάλογη επιβάρυνση των εν αυτή ποινών που θα καθοριστούν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 3976/1929 (ΦΕΚ 70/Α/1929).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 473 του Ποινικού Κώδικα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.