Νομοθετικό διάταγμα 187/73 - Άρθρο 190

Άρθρο 190: Υποχρέωση καταβολής φαρικών τελών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μηχανοκίνητα πλοία προσορμιζόμενα εις λιμένα, όρμο ή ακτήν του Ελληνικού Κράτους και χρησιμοποιούμενα προς ενέργεια εμπορικών πράξεων υπόκεινται εις καταβολή φαρικών τελών καθοριζομένων αναλόγως της χωρητικότητάς των και των διακινηθέντων εμπορευμάτων ή επιβατών, δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας - Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

2. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται η διάρκεια της ισχύος των φαρικών τελών και το ύψος αυτών κατά κατηγορίες πλοίων και εκτελούμενων πλόων, οι υπόχρεοι για την καταβολή, οι περιπτώσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 29 του νόμου 3153/2003 (ΦΕΚ 153/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.