Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 123

Άρθρο 123: Βεβαίωσις του προστίμου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά την άπρακτη παρέλευσιν της, κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 121 του παρόντος, προθεσμίας προς υποβολή ενστάσεως ή μετά την έκδοση και κοινοποίηση της αποφάσεως επί της τυχόν ασκηθείσης τοιαύτης, το πρόστιμον βεβαιώνεται εις το αρμόδιο Δημόσιον Ταμείον και εισπραττόμενο ως δημόσιον έσοδον, αποδίδεται εις το Ειδικό Ταμείον εφαρμογής ρυθμιστικών και πολεοδομικών σχεδίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.