Προεδρικό διάταγμα 100/98

ΠΔ 100/1998: Καθορισμός συντελεστών αποσβέσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 100/1998: Καθορισμός συντελεστών αποσβέσεων, (ΦΕΚ 96/Α/1998), 05-05-1998.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A/1994), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 29 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/A/1997).

 

2. Του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/A/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/A/1992) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2)α του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/A/1997).

 

3. Ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

4. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας 220/1998 με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο A: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Κεφάλαιο Β: Σταθερή μέθοδος - Συντελεστές αποσβέσεων σταθερής μεθόδου

 

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

 

Κεφάλαιο Γ: Φθίνουσα μέθοδος - Συντελεστές αποσβέσεων φθίνουσας μεθόδου

 

Άρθρο 13

 

Στον Υπουργό των Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 16-04-1998

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.