Προεδρικό διάταγμα 10/98 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Διαδικασία Διαγωνισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Εταιρείας Διανομής Φυσικού Αερίου εγκρίνονται οι όροι:

 

(i) της πρόσκλησης για προεπιλογή,

 

(ii) της πρόσκλησης υποβολής προσφορών και

 

(iii) των συμβατικών τευχών στα οποία περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστον οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 4, παράγραφος 8, περίπτωση (δ) του νόμου [Ν] 2364/1995. Ο διαγωνισμός για κάθε Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου διενεργείται κατά φάσεις, όπως ορίζεται στα άρθρα 4 και 5 παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.