Προεδρικό διάταγμα 13/18 - Άρθρο 84

Άρθρο 84: Κατάταξη προσωπικού σε οργανικές θέσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι σε προσωποπαγείς θέσεις, κατατάσσονται σε οργανικές θέσεις στους αντίστοιχους κλάδους ή ειδικότητες των άρθρων 81 και 82 του παρόντος διατάγματος.

 

2. Για την ανωτέρω κατάταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.