Προεδρικό διάταγμα 13/4/1929 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Παν γραφείο της εξωτερικής υπηρεσίας Δημοσίων Έργων που διαχειρίζεται τα κατά το παρόν διάταγμα ζητήματα, οφείλει να υποβάλει εις το Υπουργείο την πρώτη εκάστου μηνός πίνακα δηλωτικό των ενεργειών αυτού επί επικινδύνων οικοδομών κατά τον προηγούμενο μήνα, ήτοι πίνακα στον οποία διαλαμβάνονται εν περιλήψει και κατά πόλεις:

 

α) Το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη της επικινδύνου κατασκευής.

β) Την θέση αυτής (οδός, αριθμός κ.λ.π.).

γ) Το είδος της κατασκευής (κατοικία, κατάστημα, περιτοίχισμα, εξώστης κ.λ.π.).

δ) Το είδος του κινδύνου (π.χ. κίνδυνος πτώσεως λόγω κακότεχνου δομήσεως, ή λόγω ανεπαρκών διαστάσεων, κίνδυνος υγείας λόγω οικήσεως του υπογείου, κίνδυνος πυρκαϊάς λόγω ξύλινου μεσότοιχου κ.λ.π.).

ε) Τις γενόμενες ενέργειες (π.χ. καταρτίσθηκε και κοινοποιήθηκε η αρχική έκθεσις ή κατόπιν ενστάσεων διατάχθηκε αναθεώρησις ή παραπέμφθηκε εις επιθεωρητή προς έλεγχο ή ήρθη ο κίνδυνος υπό του ιδιοκτήτου ή ο υπόχρεος δεν συμμορφώθηκε με τις υποχρεώσεις του και ο κίνδυνος ήρθη υπό της αρχής δια κατεδαφίσεως κ.λ.π.).

 

Προκειμένου περί περιπτώσεων καθ' ας προβλέπεται υπό του παρόντος προσφυγή στο Υπουργείο, το οικείο γραφείο μετά την έκδοση της αποφάσεως του Επιθεωρητού (άρθρο 5 παράγραφος 4) και ασχέτως προς τον άνω πίνακα οφείλει να υποβάλει ευθύς αμέσως εις το Υπουργείο αντίγραφα της αρχικής εκθέσεως και των μετέπειτα αναθεωρητικών, της αποφάσεως του Επιθεωρητού και τις ενστάσεις των ενδιαφερομένων μετά των τυχόν εκθέσεων ιδιωτικών μηχανικών.

 

2. Επί των πιστώσεων καθ' ας απλοποιούμενης της διαδικασίας ενεργεί απ' ευθείας η Αστυνομική Αρχή (άρθρο 9) οφείλει αυτή να υποβάλει εγκαίρως στην υπηρεσία επί της εφαρμογής του σχεδίου της περιφέρειας της σημείωμα περί των εκάστοτε σχετικών πεπραγμένων τα οποία πρέπει επίσης να σημειώνονται στον κατά την προηγούμενη παράγραφο πίνακα.

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.