Προεδρικό διάταγμα 143/89 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του άρθρου 22 του βασιλικού διατάγματος 465/1970 προστίθεται νέα παράγραφος 3 που έχει ως εξής:

 

{3) Στα κατωτέρω πρατήρια ιδιωτικής χρήσης επιτρέπεται εκτός από τα οχήματα των αδειούχων να εξυπηρετούνται και τα οχήματα που αναφέρονται κατά περίπτωση ως ακολούθως:

 

α) Στα πρατήρια γεωργικών συνεταιρισμών και ενώσεων αυτών, γεωργικά μηχανήματα και φορτηγά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που ανήκουν στα μέλη αυτών και έχουν άδεια κυκλοφορίας για εξυπηρέτηση των αναγκών της γεωργικής ή κτηνοτροφικής ή πτηνοτροφικής ή σηροτροφικής ή μελισσοτροφικής ή αλιευτικής επιχείρησης η οποία εργάζεται για λογαριασμό του συνεταιρισμού ή της ένωσης

 

β) Στα πρατήρια συνεταιρισμών επαγγελματικών αυτοκινητιστών, τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης τα λεωφορεία δημόσιας χρήσης και επιβατικά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα που ανήκουν στα μέλη του συνεταιρισμού και που ή χρήση τους παρέχει στα μέλη αυτά το δικαίωμα συμμετοχής στο συνεταιρισμό.

 

γ) Στα πρατήρια Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων τα λεωφορεία δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα των μετόχων αυτών, που είναι ενταγμένα στο Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων.}

 

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 3 του άρθρου 22 του βασιλικού διατάγματος 465/1970, προστίθενται και στο τέλος του άρθρου 22 του προεδρικού διατάγματος 1224/1981 ως νέα παράγραφος 4.

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.