Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 145

Άρθρο 145: Κίνητρα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 21 του προεδρικού διατάγματος 93/1987)

 

1. Για την προώθηση του θεσμού των οικοδομικών συνεταιρισμών καθορίζονται Κίνητρα που κλιμακώνονται με τα εξής κριτήρια:

 

α) Την κατηγορία του οικοδομικού συνεταιρισμού με σειρά προτεραιότητας τους αστικούς, τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς αποδήμων Ελλήνων, τους δημιουργούμενους κατά το άρθρο 144 και τους παραθεριστικούς.

 

β) Τη θέση, με προτεραιότητα στους οικοδομικούς συνεταιρισμούς που γειτνιάζουν με περιοχές υποβαθμισμένες με αυθαίρετα κοντά στον αστικό ιστό κ.λ.π.

 

γ) Τη σύσταση ή συμμετοχή οικοδομικού συνεταιρισμού σε εταιρείες μικτής οικονομίας ή άλλης μορφής εταιρείες κατά την κείμενη νομοθεσία, καθώς και στις περιπτώσεις συμμετοχής οικοδομικού συνεταιρισμού σε κοινά προγράμματα ανάπτυξης με τον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

2. Κατά περίπτωση ή συνδυασμό περιπτώσεων παρέχονται τα παρακάτω κίνητρα:

 

α) Δυνατότητα καθορισμού των ελάχιστων ποσοστών εισφοράς σε γη.

 

β) Δυνατότητα παροχής κτηματογράφησης από το κράτος.

 

γ) Δυνατότητα εκπόνησης της πολεοδομικής μελέτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων του Δημοσίου.

 

δ) Προτεραιότητα στη σύνδεση της έκτασης του οικοδομικού συνεταιρισμού με τα κεντρικά δίκτυα της ευρύτερης περιοχής.

 

ε) Δυνατότητα χαρακτηρισμού της έκτασης του συνεταιρισμού ως Ζώνης Κοινωνικού Συντελεστή (ΖΚΣ) σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 215 ή ως Ζώνης Ειδικής Ενίσχυσης (ΖΕΕ) ή ως Ζώνης Ειδικών Κινήτρων (ΖΕΚ) κατά περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 221 και 222.

 

στ) Παροχή φορολογικών απαλλαγών όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 224 στην περίπτωση που η έκταση του συνεταιρισμού βρίσκεται σε ζώνη ενεργού πολεοδομίας ή ζώνη αστικού αναδασμού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.