Προεδρικό διάταγμα 160/07 - Άρθρο 27

Άρθρο 27


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση στ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του προεδρικού διατάγματος 41/2005 (ΦΕΚ 60/Α/2005) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ) στις ρυθμίσεις για την πρόσβαση σύμφωνα με το άρθρο 9 του προεδρικού διατάγματος 41/2005.}

 

2. Το άρθρο 40 του προεδρικού διατάγματος 41/2005 Πιστοποίηση ασφάλειας καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του νόμου 4408/2016 (ΦΕΚ 135/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.