Προεδρικό διάταγμα 175/97 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 6 (παράγραφος 1) του προεδρικού διατάγματος 70Α/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Αν από τις μετρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 διαπιστωθεί ότι η έκθεση των εργαζομένων στον αμίαντο χωρίς τη χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, μετρούμενη ή υπολογιζόμενη σαν μέση χρονικά σταθμισμένη τιμή για οκτάωρη ημερήσια εργασία, βρίσκεται σε επίπεδα:

 

για τον χρυσότιλο, ίσα ή μεγαλύτερα από 0.20 ίνες / cm3, για εργασίες με καθημερινή έκθεση ή/και ίσα ή μεγαλύτερα από μία αθροιστική δόση 12 ινοημερών / cm3 επί τρίμηνη περίοδο για εργασίες που δεν επαναλαμβάνονται καθημερινά και
για όλους τους υπόλοιπους τύπους αμιάντου, είτε μεμονωμένους είτε σε μείγμα, συμπεριλαμβανομένων των μιγμάτων που περιέχουν χρυσότιλο, ίσα ή μεγαλύτερα από 0.10 ίνες / cm3 για εργασίες με καθημερινή έκθεση ή / και ίσα ή μεγαλύτερα από μία αθροιστική δόση 6 ινοημερών / cm3 επί τρίμηνη περίοδο για εργασίες που δεν επαναλαμβάνονται καθημερινά,

 

ο εργοδότης έχει την υποχρέωση:

 

α. Να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες γιατρού εργασίας, όπως αυτός ορίζεται στο νόμο 1568/1985, ανεξάρτητα από τον αριθμό εργαζομένων στην επιχείρηση ή / και την εγκατάσταση

 

β. Να εφαρμόζει όλα τα μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 7, 8, 9, 10 και 11 του παρόντος διατάγματος.

 

γ. Να τηρεί όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος διατάγματος.

 

Τα ανωτέρω αναφερόμενα επίπεδα έκθεσης των εργαζομένων σε αμίαντο, η υπέρβαση των οποίων καθιστά υποχρεωτική τη λήψη των πρόσθετων μέτρων προστασίας, καλούνται εφεξής όρια δράσης.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 24 του προεδρικού διατάγματος 212/2006 (ΦΕΚ 212/Α/2006).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.