Προεδρικό διάταγμα 23/14 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Σήμανση σφαγίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα σφάγια που παράγονται σε σφαγεία μικρής δυναμικότητας, τα οποία ευρίσκονται σε μικρά νησιά, σημαίνονται υγειονομικά, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 853/2004 και το Κεφάλαιο ΙΙΙ του Τμήματος Ι του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 854/2004.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.