Προεδρικό διάταγμα 27/8/93 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/1994).

 

1. Οι ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε περιοχές δεύτερης κατοικίας για τις οποίες έχει συνταχθεί πολεοδομική μελέτη και ο οικείος Δήμος ή Κοινότητα έχει τηρήσει τη διαδικασία του άρθρου 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, ή έχει ανατεθεί η πράξη εφαρμογής μέχρι της ισχύος του παρόντος διατάγματος, οφείλουν τις εισφορές σε γη και χρήμα που προβλέπονται από τις διατάξεις του από 16-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 416/Δ/1985).

 

2. Το από 16-08-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 416/Δ/1985), καθώς και κάθε διάταξη η οποία αντίκειται στο παρόν διάταγμα ή ρυθμίζει κατά διαφορετικό τρόπο τα αυτά θέματα, καταργούνται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.