Προεδρικό διάταγμα 28/15 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Διαφάνεια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 9 του νόμου 3448/2006, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του νόμου 4305/2014

 

1. Τα τέλη για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα, τυχόν ισχύοντες όροι και το συνολικό ύψος των τελών αυτών, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η βάση υπολογισμού τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12, καθορίζονται εκ των προτέρων και δημοσιεύονται με ηλεκτρονικά μέσα στον διαδικτυακό τόπο http://www.data.gov.gr/ και στην ιστοσελίδα του φορέα.

 

2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 δημοσιεύονται με ηλεκτρονικά μέσα στον διαδικτυακό τόπο http://www.data.gov.gr/ και στην ιστοσελίδα του φορέα.

 

3. Οι φορείς του δημόσιου τομέα μεριμνούν ώστε οι αιτούντες έγγραφα, πληροφορίες ή δεδομένα για περαιτέρω χρήση να ενημερώνονται σχετικά με τις διοικητικές προσφυγές και τα ένδικα μέσα που μπορούν να ασκήσουν.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.