Προεδρικό διάταγμα 29/12/80b - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του αυτού ως άνω από 13-08-1976 προεδρικού διατάγματος, προστίθεται εδάφιον έχον ως κάτωθι:

 

{Εντός των δια του εδαφίου δ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του από 13-08-1976 προεδρικού διατάγματος, ως το εδάφιον τούτο προσετέθη δια του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος, μνημονευόμενων περιοχών της νήσου Μυκόνου επιτρέπεται μόνον η δημιουργία οργανωμένων camping δια την ανέγερση των οποίων εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του αυτού ως άνω από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων κ.λ.π. (ΦΕΚ 538/Δ/1978).

 

Οι μελέτες των ανεγερθησομένων camping δέον να ελέγχονται προηγουμένως υπό της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΕΑΕ).}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 33 του άρθρου 4 του από 07-03-2005 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 243/Δ/2005).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.