Προεδρικό διάταγμα 2/7/94 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ι. Στην περιοχή του Εμπορικού Τριγώνου, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 του παρόντος, επιτρέπονται οι χρήσεις του άρθρου 4 (πολεοδομικό κέντρο) και του άρθρου 9 (ελεύθεροι χώροι - αστικό πράσινο) του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) και ειδικότερα:

 

Α. Πολεοδομικό κέντρο

 

1. Κατοικία

2. Ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις

3. Εμπορικά καταστήματα

4. Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί

5. Διοίκηση

6. Εστιατόρια

7. Αναψυκτήρια

8. Κέντρα διασκέδασης αναψυχής

9. Χώροι συνάθροισης κοινού

10. Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις

11. Κτίρια Εκπαίδευσης

12. Θρησκευτικοί χώροι

13. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας

14. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης

15. Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης

16. Αθλητικές εγκαταστάσεις

17. Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών

 

Β. Ελεύθεροι χώροι - αστικό πράσινο

 

Όπως αναλύονται στην παράγραφο II.7 του παρόντος άρθρου.

 

II. Ειδικότερα επιβάλλονται οι εξής όροι και περιορισμοί κατά χρήση:

 

1. Κατοικία

 

α. Σε υφιστάμενα κτίρια (όταν ζητείται αλλαγή χρήσης), σε νέα κτίρια και σε προσθήκες σε υφιστάμενα διατηρητέα ή μη κτίρια, επιβάλλεται η χρήση κατοικίας σε όλους του ορόφους πάνω από τον τρίτο (τέταρτο και επόμενους).

 

Κατ' εξαίρεση, στα υφιστάμενα κτίρια και μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας για τον έλεγχο του Εμπορικού Τριγώνου υπηρεσίας επιτρέπονται συναφείς προς την κατοικία χρήσεις ήτοι:

 

εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, εκπαίδευση, κοινωνική πρόνοια, αθλητικές εγκαταστάσεις. Επίσης είναι δυνατόν, μετά από σύμφωνη γνώμη της παραπάνω αρμόδιας υπηρεσίας, να επιτρέπεται η συνέχιση χρησιμοποίησης χώρου, στον οποίο επιβάλλεται με το παρόν χρήση κατοικίας, για επαγγελματική στέγη εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

 

έχει επιφάνεια μικρότερη των 50 m2.
είναι μοναδική ιδιοκτησία του ενδιαφερομένου (στον ίδιο όροφο του ίδιου κτιρίου)
δεν οχλεί την κατοικία

 

β. Δεν είναι επιβεβλημένη η χρήση κατοικίας

 

σε υφιστάμενα κτίρια που η νόμιμη άδεια της πολεοδομικής αρχής προβλέπει άλλες χρήσεις, πλην κατοικίας, και σε διατηρητέα κτίρια που έχουν κατασκευασθεί για άλλες χρήσεις πλην κατοικίας.
στα κτίρια που έχουν πρόσωπο επί των οδών Σταδίου και Αθηνάς και επί των πλατειών Συντάγματος και Ομονοίας.
στα κτίρια χρήσεων πολιτιστικών, κοινωνικής πρόνοιας, ξενώνων και ξενοδοχείων, γραφείων διοίκησης κοινωφελών οργανισμών, εκπαίδευσης, στάθμευσης, με την προϋπόθεση ότι κάθε μία από τις παραπάνω χρήσεις καταλαμβάνει ολόκληρο το κτίριο.
στην περίπτωση που στο σύνολο του κτιρίου στεγάζεται μία επιχείρηση, ένας φορέας ή ένας οργανισμός.

 

2. Ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις.

 

Στη χρήση αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι χώροι διανυκτέρευσης που επιχορηγούνται από δημόσιους ή κοινωφελείς φορείς, όπως οίκοι φοιτητών, οικοτροφεία, ξενώνες νεότητας.

 

3. Εμπορικά καταστήματα

 

α. Σ' αυτή την χρήση συμπεριλαμβάνονται και οι μόνιμες εκθέσεις εμπορευμάτων. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατόν να επιτραπεί μετά από έγκριση της αρμόδιας για τον έλεγχο του Εμπορικού Τριγώνου Υπηρεσίας η εγκατάσταση μιας μορφής καταστημάτων παραδοσιακού, για την περιοχή, χονδρικού εμπορίου υλικών (όπως καταστήματα νυφικών, κουμπιών, δαντελών, χαντρών, ειδών χειροτεχνίας, ειδών ραπτικής, ειδών αργυροχρυσοχοΐας, ρολογιών, μικροϋλικών ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, μικροϋλικών οικιακού εξοπλισμού) που δεν απαιτούν εκτεταμένους αποθηκευτικούς χώρους, δεν δημιουργούν κυκλοφοριακό πρόβλημα και εξυπηρετούν βασικά τα καταστήματα της περιοχής.

 

β. Απαγορεύεται η χρήση χονδρεμπορίου που εκφεύγει των παραπάνω ορίων. Οι υπάρχουσες αποθήκες και καταστήματα χονδρεμπορίου αυτής της κατηγορίας απομακρύνονται εντός 36 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος και στο διάστημα αυτό απαγορεύεται η επέκτασή τους.

 

γ. Απαγορεύεται η εμπορία και αποθήκευση καυσίμων (υγρών, στερεών και αερίων), ορυκτών και χημικών προϊόντων για τη βιομηχανία, χρωμάτων, ξυλείας, υλικών οικοδομής (τσιμέντου, άσβεστου, άμμου, τούβλων και κεραμικών υλικών), ογκωδών μηχανημάτων, εξαρτημάτων οχημάτων και ανταλλακτικών αυτών, ελαστικών και ανταλλακτικών αυτοκινήτων, ποδηλάτων και μοτοσυκλετών, επισκευών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, πρατήρια καυσίμων και λιπαντικών, εγκαταστάσεις εκκενώσεως βόθρων και απολυμάνσεων.

 

4. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης.

 

α. Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται για την περιοχή από το προεδρικό διάταγμα 84/1984 (ΦΕΚ 33/Α/1984) με εξαίρεση τις παρακάτω δραστηριότητες:

 

βιομηχανίες ειδών διατροφής
επισκευές επισώτρων (βουλκανιζατέρ)
επισκευές αυτοκινήτων
επισκευές μοτοσικλετών και ποδηλάτων
σφαγή ζώων κ.λ.π.
επεξεργασία και διατήρηση κρέατος εκτός πουλερικών κ.λ.π.
διατήρηση πουλερικών
εργαστήρια ή βιοτεχνίες επεξεργασίας εύφλεκτων υλικών και επεξεργασίας δερμάτων (βυρσοδεψεία)

 

β. Υφιστάμενες βιοτεχνίες επεξεργασίας δερμάτων (βυρσοδεψεία), καθώς και οι επικίνδυνες από άποψη πυρκαϊάς βιοτεχνίες και αποθήκες, απομακρύνονται σε χρονικό διάστημα 36 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος και στο διάστημα αυτό απαγορεύεται η επέκτασή τους.

 

5. Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης

 

α. Απαγορεύεται η δημιουργία νέων υπαίθριων χώρων στάθμευσης.

 

β. Η δημιουργία υπόγειων ή υπέργειων σταθμών αυτοκινήτων (δημόσιας χρήσης) επιτρέπεται εφόσον πρόκειται για μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

 

ανάπλαση ολόκληρου οικοδομικού τετραγώνου ή τμήματος του με δυνατότητα κατασκευής υπόγειου χώρου στάθμευσης για ΙΧ, δίκυκλα και οχήματα τροφοδοσίας, μετά από σχετική έγκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
χώροι που δεν θίγουν το άμεσο ή ευρύτερο ιστορικό περιβάλλον κηρυγμένων μνημείων και δεν παρακωλύουν την κυκλοφοριακή ρύθμιση της περιοχής, ανεξαρτήτως μεγέθους, μετά από σύμφωνη γνώμη του τμήματος παραδοσιακών οικισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, του Οργανισμού Αθήνας και της αρμόδιας για τον έλεγχο του Εμπορικού Τριγώνου υπηρεσίας.
χώροι που έχουν καθορισθεί με υπουργική απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφοι 7 και 8 του νόμου 960/1979 (ΦΕΚ 194/Α/1979) όπως ισχύει.

 

γ. Επιβάλλεται η εξασφάλιση των χώρων στάθμευσης που απαιτούνται για κάθε χρήση σε υφιστάμενα κτίρια που μετασκευάζονται για να στεγάσουν ενιαία επιχείρηση φορέα ή οργανισμό.

 

6. Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών Επιτρέπονται μόνο οι εγκαταστάσεις των προβλεπομένων σταθμών του μετρό, ελαφρές κατασκευές εκδοτηρίων εισιτηρίων και στάσεων για την εξυπηρέτηση του κοινού.

 

7. Ελεύθεροι χώροι - αστικό πράσινο

 

Είναι χώροι παραμονής, αναψυχής και διακίνησης πεζών και τροχοφόρων ήτοι πεζοδρόμια, πεζόδρομοι, οδοί, πλατείες, κοινόχρηστοι κήποι, άλση, παιδικές χαρές και λοιποί παρεμφερείς χώροι. Κατ' εξαίρεση στους ανωτέρω χώρους είναι επιτρεπτές οι ακόλουθες χρήσεις: περίπτερα, κινητά ανθοπωλεία, σκιάδες (στέγαστρα), παγκάκια, θάλαμοι τηλεφωνικοί, γραμματοκιβώτια ΕΛΤΑ, ενημερωτικές πινακίδες, έργα τέχνης. Υπόγειοι χώροι στάθμευσης κατασκευάζονται υπό την επιφύλαξη των προϋποθέσεων της ανωτέρω παραγράφου 5)β μόνον κάτω από οδούς και πλατείες μη δεντροφυτεμένες. Η κατασκευή και η εγκατάσταση οποιουδήποτε επιτρεπόμενου σε κοινόχρηστο χώρο έργου επιτρέπεται μόνο ύστερα από έγκριση της ολοκληρωμένης τεχνικής μελέτης των έργων από την αρμόδια για τον έλεγχο του Εμπορικού τριγώνου υπηρεσία.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.