Προεδρικό διάταγμα 334/94 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τεχνικές προδιαγραφές νοούνται κατά την έννοια του παρόντος τα πρότυπα και οι τεχνικές εγκρίσεις. Εναρμονισμένα πρότυπα είναι οι τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίνονται από την CEN/CENELEC/ETSI μετά από εντολή Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

Εθνικά πρότυπα είναι τόσο τα πρότυπα εθνικής προέλευσης, όσο και εκείνα που προέρχονται από διεθνή ή ευρωπαϊκά πρότυπα τα οποία έχουν δημοσιευθεί στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και έχουν καταστεί εθνικό δίκαιο.

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης μεταφέρει τα καταρτισθέντα από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης πρότυπα στο Ελληνικό σύστημα τυποποίησης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.