Προεδρικό διάταγμα 38/10 - Άρθρο 59st

Άρθρο 59ΣΤ: Έκθεση για την εφαρμογή του ισχύοντος συστήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 1 παράγραφος 50 της οδηγίας 2013/55/ ΕΕ)

 

Οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν στην Επιτροπή ανά διετία έκθεση, μέσω της αρχής της παραγράφου 8 του άρθρου 4Α, για την εφαρμογή του ισχύοντος συστήματος. Εκτός από τα γενικά σχόλια η έκθεση περιλαμβάνει στατιστική καταγραφή των ειλημμένων αποφάσεων καθώς και περιγραφή των κυριότερων προβλημάτων που απορρέουν απ' την εκτέλεση του παρόντος.

 

Η στατιστική καταγραφή των ειλημμένων αποφάσεων που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τον αριθμό και τους τύπους ειλημμένων αποφάσεων περιλαμβανομένων των τύπων αποφάσεων σχετικά με μερική πρόσβαση που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 4ΣΤ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 41 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 51/2017 (ΦΕΚ 82/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.