Προεδρικό διάταγμα 38/91 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Τροποποιήσεις παλαιότερων διαταγμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

11.1. Η ειδικότητα Θ' του άρθρου 1 του από [ΒΔ] 16-03-1950 βασιλικού διατάγματος περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.λ.π., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του από [ΒΔ] 24-11-1953 βασιλικού διατάγματος, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Θ) Εις εγκαταστάσεις εξυπηρετήσεως των κτιρίων (δίκτυα διανομής κρύου - ζεστού νερού, δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και βρόχινων νερών, μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα με νερό ή άλλες πυροσβεστικές ουσίες, συστήματα παραγωγής ζεστού ή κρύου νερού ή αέρα για γενική χρήση ή για θέρμανση, ψύξη, αερισμό ή ρύθμιση υγρασίας σε κτιριακούς χώρους, δίκτυα διανομής επεξεργασμένου νερού ή αέρα για παραγωγή τεχνητού κλίματος στα κτίρια μαζί με τις συσκευές παραγωγής και διανομής, όπως Θερμαντικά σώματα θερμοπομποί, συστήματα ρύθμισης και ασφάλειας, κλιματιστικές συσκευές, στόμια, φίλτρα, μηχανήματα παραγωγής, δίκτυα διανομής ατμού, καυσίμων αερίων και αερίων για ιατρική χρήση μαζί με τις συσκευές αποθήκευσης, ρύθμισης και ασφάλειας, συστήματα συλλογής ή αποθήκευσης απορριμμάτων και παρόμοια και γενικά κάθε εγκατάσταση διανομής Θερμού ή ψυχρού νερού, εγκαταστάσεις αποχέτευσης, καθώς και κλιματιστικές τέτοιες (ύγρανση, ξήρανση κ.λ.π.).}

 

11.2. Καταργείται το από [ΒΔ] 13-05-1936 βασιλικό διάταγμα Κανονισμός Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης των αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με τις οποίες εγκρίνονται και γίνονται υποχρεωτικές οι Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας αριθμός 2411/1986 Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: Δίκτυα διανομής κρύου - ζεστού νερού και 2412/1986 Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: Δίκτυα Αποχετεύσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του προεδρικού διατάγματος 55/2000 (ΦΕΚ 44/Α/2000).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 12 του προεδρικού διατάγματος 112/2012 (ΦΕΚ 197/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.