Προεδρικό διάταγμα 40/13 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Αρμοδιότητες Δικηγορικών Συλλόγων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο αρμόδιος Δικηγορικός Σύλλογος στο πλαίσιο της κατά το προηγούμενο άρθρο διαδικασίας:

 

α. ταυτοποιεί τον δικηγόρο, διαπιστώνει την έλλειψη ασυμβιβάστου ή άλλου κωλύματος ή πειθαρχικής κύρωσης και του επιτρέπει να συνεχίσει τη διαδικασία κατάθεσης,

 

β. υποστηρίζει τεχνικά τις συναλλαγές για την καταβολή των προβλεπομένων οικονομικών επιβαρύνσεων με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 1,

 

γ. διενεργεί την ηλεκτρονική είσπραξη των αντίστοιχων ποσών, τον ακριβή επιμερισμό και απόδοσή τους στους δικαιούχους φορείς,

 

δ. διαβιβάζει τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά στοιχεία στο αρμόδιο δικαστήριο ώστε να επιτραπεί στον πιστοποιούμενο δικηγόρο ή μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική κατάθεση και

 

ε. εισπράττει τα έξοδα αναπαραγωγής σε χαρτί των αντιγράφων του δικογράφου, που ανέρχονται σε 0,10 ευρώ ανά σελίδα, και αποδίδει σε μηνιαία βάση τα ποσά αυτά στο οικείο δικαστήριο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.