Προεδρικό διάταγμα 41/05 - Άρθρο 48

Άρθρο 48: Κατάργηση διατάξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, καταργούνται τα προεδρικά διατάγματα [ΠΔ] 324/1996, 76/1998 και [ΠΔ] 180/1998 υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του παρόντος.

 

2. Οι ισχύουσες εθνικές ρυθμίσεις που αφορούν ιδίως τις ειδικές τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις για τις σιδηροδρομικές Υπηρεσίες, τις απαιτήσεις ασφαλείας για το προσωπικό, το τροχαίο υλικό και την εσωτερική οργάνωση της επιχείρησης, τις διατάξεις που αφορούν την υγεία, την ασφάλεια, τις κοινωνικές προϋποθέσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων και των καταναλωτών, εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις, στο μέτρο που είναι συμβατές με το παρόν Διάταγμα και την λοιπή Κοινοτική νομοθεσία.

 

3. Κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του νόμου 4408/2016 (ΦΕΚ 135/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.