Προεδρικό διάταγμα 48/94

ΠΔ 48/1994: Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του βασιλικού διατάγματος 30-03-1956 περί κανονισμού του τρόπου καταβολής της αμοιβής των μηχανικών εν γένει, όπως ισχύει


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 48/1994: Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του βασιλικού διατάγματος 30-03-1956 περί κανονισμού του τρόπου καταβολής της αμοιβής των μηχανικών εν γένει, όπως ισχύει, (ΦΕΚ 33/Α/1994), 11-03-1994.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

1. Του άρθρου μόνου του νομοθετικού διατάγματος 2726/1953 περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του άρθρου 59 του νομοθετικού διατάγματος 17-07-1923 περί σχεδίων πόλεων κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών.

 

2. Των άρθρων 6, 50, 52, 53 και 54 της [ΕΟΚ] Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία έχει κυρωθεί με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 53/1974 (ΦΕΚ 256/Α/1974).

 

3. Το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

5. Την απόφαση [Α] 71/26-10-1993 του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Γιάννη Σουλαδάκη (ΦΕΚ 834/Β/1993).

 

6. Την γνωμοδότηση 39/1994 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος ανατίθεται στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

Αθήνα 07-03-1994.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.