Προεδρικό διάταγμα 515/89 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Περιλαμβανόμενες δαπάνες στην αμοιβή μελέτης υδραυλικών έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι περιπτώσεις ι)α) και ι)δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του αυτού προεδρικού διατάγματος 696/1974 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)α) Οι δαπάνες για την υποβολή περισσότερων των πέντε αντιγράφων της μελέτης.

 

ι)δ) Η αμοιβή για την υποβολή περισσότερων των 5 αντιγράφων της μελέτης ορίζεται στο κόστος για τα πρώτα πέντε και στο διπλάσιο του κόστους αυτών για τα υπόλοιπα, με βάση τα παραστατικά στοιχεία πληρωμής}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του αυτού άρθρου 68 προστίθεται περίπτωση ι)ε) που έχει ως εξής:

 

{ι)ε) Οι δαπάνες για τη συλλογή στοιχείων υφιστάμενων έργων.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.