Προεδρικό διάταγμα 696/74

ΠΔ 696/1974: Περί αμοιβών μηχανικών για σύνταξη μελετών, επίβλεψη, παραλαβή κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 696/1974: Περί αμοιβών μηχανικών για σύνταξη μελετών, επίβλεψη, παραλαβή κ.λ.π. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων, καθώς και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών, (ΦΕΚ 301/Α/1974), 08-10-1974.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., όπως αυτό ισχύει μετά το νομοθετικό διάταγμα 2726/1953 περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του άρθρου 59 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών.

 

2. Την υπ' αριθμόν 22/10-9-1973 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και

 

3. Την υπ' αριθμόν 696/18-10-1973 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας βάσει πρότασης του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

ΒΙΒΛΙΟ 1: Αμοιβές Μηχανικών

 

Τμήμα Α: Γενικά

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο

Άρθρο 2: Υπολογισμός αμοιβής μελετών

Άρθρο 3: Προϋπολογισμός του έργου - Αμοιβές

Άρθρο 4: Υπολογισμός αμοιβής μελετών

 

Τμήμα Β: Αμοιβές τοπογραφικών, κτηματογραφικών και χαρτογραφικών εργασιών

 

Άρθρο 5: Τριγωνισμοί

Άρθρο 6: Πολυγωνομετρίες

Άρθρο 7: Χωροσταθμήσεις γεωμετρικές

Άρθρο 8: Ταχυμετρικές αποτυπώσεις στην ύπαιθρο

Άρθρο 9: Ταχυμετρικές αποτυπώσεις κατοικημένων εκτάσεων

Άρθρο 9Α: Υψομετρική ενημέρωση διαγράμματος

Άρθρο 9Β: Υψομετρική ενημέρωση σε δρόμους

Άρθρο 10: Αποτυπώσεις, με ορθογώνιες συντεταγμένες ή με άλλη μέθοδο, αστικών περιοχών

Άρθρο 11: Βυθομετρήσεις (Λιμνών, θαλασσών, ποταμών)

Άρθρο 12: Τομές εδάφους με ταχύμετρο

Άρθρο 13: Κτηματογραφικές ταχυμετρικές αποτυπώσεις στην ύπαιθρο

Άρθρο 14: Ταχυμετρικές κτηματογραφικές αποτυπώσεις κατοικημένων εκτάσεων

Άρθρο 15: Κτηματογραφικές αποτυπώσεις, με ορθογώνιες συντεταγμένες ή με άλλη μέθοδο, αστικών περιοχών

Άρθρο 15Α: Σύνταξη διαγραμμάτων και πινάκων αναλογισμού

Άρθρο 16: Φωτοπροσδιορισμοί

Άρθρο 17: Φωτογραμμετρικές εργασίες

Άρθρο 18: Εφαρμογές ρυμοτομικών μελετών

Άρθρο 19: Χάραξη σηράγγων

Άρθρο 20: Εφαρμογές υδραυλικών μελετών

Άρθρο 21: Λήψη στοιχείων αποτύπωσης και σχεδίαση οχετών και γεφυρών

Άρθρο 22: Χαρτογραφικές εργασίες

Άρθρο 23: Επίβλεψη τοπογραφικών εργασιών

Άρθρο 24: Προσαυξήσεις αμοιβών επίβλεψης τοπογραφικών εργασιών εκτός έδρας

 

Τμήμα Γ: Αμοιβές μελετών επίβλεψης και παραλαβής συγκοινωνιακών έργων

 

Κεφάλαιο Α: Αμοιβές μελετών επίβλεψης και παραλαβής συγκοινωνιακών έργων

 

Άρθρο 25: Καθορισμός αμοιβής μελετών οδών

Άρθρο 26: Στάδια μελέτης

Άρθρο 27: Κατανομή αμοιβής κατά στάδια

Άρθρο 28: Τρόπος αμοιβής μελετών τεχνικών έργων οδού

Άρθρο 29: Ορισμοί τεχνικών έργων οδού

Άρθρο 30: Κατηγορίες τεχνικών έργων οδού

Άρθρο 31: Προϋπολογισμός αναλόγως κατηγορίας τεχνικών έργων οδού

Άρθρο 32: Αμοιβή μελετών τεχνικών έργων οδού

Άρθρο 33: Αμοιβή μελετών τεχνικών έργων οδού πολλαπλής εφαρμογής

Άρθρο 34: Κατανομή αμοιβής κατά στάδια μελέτης τεχνικών έργων οδού

 

Κεφάλαιο Β: Αμοιβή μελετών λιμενικών έργων

 

Άρθρο 35: Αντικείμενο

Άρθρο 36: Τρόπος αμοιβής

Άρθρο 37: Εκβαθύνσεις και επιχώσεις χερσαίας ζώνης

Άρθρο 38: Αμοιβή μελετών

Άρθρο 39: Στάδια μελέτης - Κατανομή αμοιβής

 

Κεφάλαιο Γ: Αμοιβή μελετών έργων πολιτικών αερολιμένων

 

Άρθρο 40: Αντικείμενο

Άρθρο 41: Τρόπος αμοιβής

Άρθρο 42: Στάδια μελέτης

Άρθρο 43: Αμοιβή μελετών

 

Κεφάλαιο Δ: Αμοιβή Κυκλοφοριακών Μελετών

 

Άρθρο 44: Αντικείμενο - Ορισμοί

Άρθρο 45: Τρόπος αμοιβής μελετών

Άρθρο 46: Περιεχόμενα προϋπολογισμών

Άρθρο 47: Αμοιβή προκαταρκτικής μελέτης

Άρθρο 48: Αμοιβή μελέτης

Άρθρο 49: Αμοιβή μελετών σήμανσης και φωτεινής σηματοδότησης

 

Κεφάλαιο Ε: Διατάξεις γενικής εφαρμογής επί μελετών Συγκοινωνιακών Έργων

 

Άρθρο 50: Αντικείμενο

Άρθρο 51: Περιλαμβανόμενες δαπάνες στην αμοιβή μελέτης

Άρθρο 52: Αμοιβή μελετών με ιδιαίτερη συμφωνία

Άρθρο 53: Αμοιβή μελέτης ανατιθέμενης κατά στάδια

Άρθρο 54: Αμοιβή μελέτης προσθηκών, προσαυξήσεων και διαρρυθμίσεων

Άρθρο 55: Εφαρμογές μελετών από τον Εργοδότη

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Αμοιβές Επιβλέψεως Συγκοινωνιακών Έργων

 

Άρθρο 56: Αντικείμενο

Άρθρο 57: Περιεχόμενο αμοιβής επίβλεψης

Άρθρο 58: Καθορισμός αμοιβής επίβλεψης

Άρθρο 59: Κατανομή αμοιβής επίβλεψης

Άρθρο 60: Αμοιβή σύνταξης πρωτοκόλλων κανονισμών νέων τιμών μονάδας

Άρθρο 61: Περιπτώσεις αυξομείωσης αμοιβής επίβλεψης

Άρθρο 62: Πληρωμή αμοιβής επίβλεψης

 

Κεφάλαιο Ζ: Αμοιβές Παραλαβής Συγκοινωνιακών Έργων

 

Άρθρο 63: Καθορισμός Αμοιβής Παραλαβής και Πληρωμής αυτής

 

Τμήμα Δ: Αμοιβές μελετών επίβλεψης και παραλαβής υδραυλικών έργων

 

Κεφάλαιο Α: Αμοιβές μελετών

 

Άρθρο 64: Κατηγορίες έργων

Άρθρο 65: Καθορισμός Αμοιβής μελετών υδραυλικών έργων

Άρθρο 66: Κατανομή αμοιβής μελέτης κατά στάδια

 

Κεφάλαιο Β: Διατάξεις γενικής εφαρμογής επί μελετών υδραυλικών έργων

 

Άρθρο 67: Αντικείμενο

Άρθρο 68: Περιλαμβανόμενες στην αμοιβή μελέτης δαπάνες

Άρθρο 69: Αμοιβή μελετών με ιδιαίτερη συμφωνία

Άρθρο 70: Αμοιβή μελέτης προσθηκών, διαρρυθμίσεως και ελέγχου υφιστάμενων έργων

Άρθρο 71: Εφαρμογές μελετών από τον Εργοδότη

 

Κεφάλαιο Γ: Αμοιβές επίβλεψης υδραυλικών έργων

 

Άρθρο 72: Αντικείμενο

Άρθρο 73: Περιεχόμενο αμοιβής επίβλεψης

Άρθρο 74: Καθορισμός αμοιβής

Άρθρο 75: Κατανομή αμοιβής επίβλεψης

Άρθρο 76: Αμοιβή σύνταξης πρωτοκόλλων κανονισμού νέων τιμών μονάδας

Άρθρο 77: Περίπτωση αυξομείωσης αμοιβής επίβλεψης

Άρθρο 78: Πληρωμή αμοιβής επίβλεψης

 

Κεφάλαιο Δ: Αμοιβές παραλαβής υδραυλικών έργων

 

Άρθρο 79: Καθορισμός Αμοιβής Παραλαβής και πληρωμή αυτής

 

Τμήμα Ε: Αμοιβές μελετών επίβλεψης και παραλαβής κτιριακών έργων

 

Κεφάλαιο Α: Αμοιβές μελετών Κτιριακών Έργων

 

Άρθρο 80: Διάκριση μελετών Κτιριακών Έργων

Άρθρο 81: Στάδια μελετών

Άρθρο 82: Κατηγορίες Μελετών Κτιριακών Έργων

Άρθρο 83: Καθορισμός αμοιβής

Άρθρο 84: Αμοιβές μελετών πολλαπλής εφαρμογής

Άρθρο 85: Αμοιβή μελετητών εκτός έδρας

 

Κεφάλαιο Β: Διατάξεις γενικής εφαρμογής επί μελετών κτιριακών έργων

 

Άρθρο 86: Περιλαμβανόμενες στην αμοιβή μελέτης δαπάνες

Άρθρο 87: Αμοιβή μελέτης ανατιθέμενης κατά στάδια

Άρθρο 88: Αμοιβή προσθηκών, επεκτάσεων επισκευών - διαρρυθμίσεων

Άρθρο 89: Αμοιβή για τον έλεγχο μελέτης

 

Κεφάλαιο Γ: Αμοιβές Επιβλέψεως Κτιριακών Έργων

 

Άρθρο 90: Αντικείμενο

Άρθρο 91: Περιεχόμενο αμοιβής επίβλεψης

Άρθρο 92: Καθορισμός αμοιβής επίβλεψης

Άρθρο 93: Καθορισμός αμοιβής επιμέτρησης

Άρθρο 94: Αμοιβή σύνταξης πρωτοκόλλου κανονισμού νέων τιμών μονάδας

Άρθρο 95: Περιπτώσεις αυξομείωσης αμοιβής επίβλεψης

Άρθρο 96: Ίδρυση Γραφείου Επιβλέψεως

Άρθρο 97: Πληρωμή αμοιβής επίβλεψης

 

Κεφάλαιο Δ: Αμοιβές παραλαβής και εκτίμησης κτιριακών έργων

 

Άρθρο 98: Καθορισμός Αμοιβής Παραλαβής και Πληρωμή αυτής

Άρθρο 99: Αμοιβή εκτίμησης έργων

 

Τμήμα ΣΤ: Διατάξεις γενικής εφαρμογής επί κάθε μελέτης κ.λ.π. του βιβλίου πρώτου

 

Άρθρο 100: Γενικά

Άρθρο 101: Αμοιβή αξιολόγησης ερευνητικών εργασιών

Άρθρο 102: Αμοιβή αναλόγως του χρόνου απασχολήσεως

Άρθρο 103: Αμοιβή Γενικού Μελετητή

Άρθρο 104: Πληρωμή αμοιβής μελέτης

Άρθρο 105: Τελικές διατάξεις

 

ΒΙΒΛΙΟ 2: Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών

 

Τμήμα Α: Γενικά

 

Άρθρο 106: Αντικείμενο - σκοπός

Άρθρο 107: Περιεχόμενο

 

Τμήμα Β: Τεχνικές Προδιαγραφές Γεωδαιτικών Τοπογραφικών Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών

 

Άρθρο 108: Αντικείμενο

Άρθρο 109: Σκοπός

Άρθρο 110: Μετρήσεις μηνών

Άρθρο 111: Μετρήσεις γωνιών

Άρθρο 112: Τριγωνισμοί

Άρθρο 113: Πολυγωνομετρίες

Άρθρο 114: Χωροστάθμηση

Άρθρο 115: Αποτυπώσεις

Άρθρο 116: Κτηματογραφήσεις

Άρθρο 117: Φωτοσταθερά σημεία

Άρθρο 118: Φωτογραμμετρικές εργασίες

Άρθρο 119: Εφαρμογές

 

Τμήμα Γ: Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών Συγκοινωνιακών Έργων

 

Κεφάλαιο Α: Τεχνικές προδιαγραφές μελετών κατασκευής οδών και τεχνικών έργων

 

Άρθρο 120: Αντικείμενο προδιαγραφής

Άρθρο 121: Σκοπός

Άρθρο 122: Ισχύοντες κανονισμοί

Άρθρο 123: Στάδια μελέτης

Άρθρο 124: Εξαιρέσεις

Άρθρο 125: Στοιχεία καταμετρήσεων υπαίθρου - προχείρων σχεδίων και απαραίτητων υπολογισμών

Άρθρο 126: Μέγιστα ανεκτά όρια σφαλμάτων μετρήσεων και καθορισμού υψομέτρων στοιχείων υπαίθρου

Άρθρο 127: Διαστάσεις και παρουσίαση τευχών

Άρθρο 128: Γενικά μελέτης αναγνώρισης οδού (εκλογή ζώνης διαβιβάσεως) - σκοπός

Άρθρο 129: Περιεχόμενα μελέτης αναγνώρισης

Άρθρο 130: Υποβλητέα τεύχη

Άρθρο 131: Τρόπος επιμέτρησης προς πληρωμή

Άρθρο 132: Προμελέτη οδών - γενικά - σκοπός

Άρθρο 133: Περιεχόμενα προμελέτης

Άρθρο 134: Οριστική μελέτη οδών

Άρθρο 135: Περιεχόμενα οριστικής μελέτης

Άρθρο 136: Οριστική μελέτη οδών με σύνταξη τοπογραφικών σε κλίμακα 1:500

Άρθρο 137: Κτηματολόγιο οδών

Άρθρο 138: Περιεχόμενα κτηματολογίου

Άρθρο 139: Υποβλητέα τεύχη - τρόπος επιμέτρησης για πληρωμή

Άρθρο 140: Στάδια μελέτης τεχνικών έργων

Άρθρο 141: Γεωτεχνικές έρευνες

Άρθρο 142: Υποβλητέα τεύχη και σχέδια προκαταρκτικής επεξεργασίας

Άρθρο 143: Υποβλητέα τεύχη και σχέδια προμελέτης

Άρθρο 144: Υποβλητέα τεύχη και σχέδια οριστικής μελέτης

 

Κεφάλαιο Β: Προδιαγραφές Μελετών βελτίωσης οδών και τεχνικών έργων

 

Άρθρο 145: Γενικά

Άρθρο 146: Μελέτη αναγνώρισης

Άρθρο 147: Προμελέτη

Άρθρο 148: Οριστική μελέτη

 

Κεφάλαιο Γ: Τεχνικές Προδιαγραφές Κυκλοφοριακών Μελετών

 

Άρθρο 149: Αντικείμενο - σκοπός

Άρθρο 150: Μελέτη κυκλοφοριακών κόμβων, αντικείμενο - σκοπός

Άρθρο 151: Στάδια μελετών κυκλοφοριακών κόμβων

Άρθρο 152: Προκαταρκτική (λειτουργική) μελέτη

Άρθρο 153: Προμελέτη

Άρθρο 154: Οριστική μελέτη

Άρθρο 155: Μελέτη εφαρμογής

Άρθρο 156: Μελέτες αστικών αρτηριών - αντικείμενο - σκοπός

Άρθρο 157: Στάδια μελέτης αστικών αρτηριών

Άρθρο 158: Κυκλοφοριακές μελέτες υπεραστικών οδών

Άρθρο 159: Μελέτες σήμανσης οδών και κόμβων - αντικείμενο - σκοπός

Άρθρο 160: Στάδια και περιεχόμενο μελέτης σήμανσης οδών

Άρθρο 161: Μελέτες φωτεινής σηματοδότησης - αντικείμενο - σκοπός

Άρθρο 162: Στάδια μελέτης σηματοδότησης οδικών κόμβων

 

Κεφάλαιο Δ: Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών Λιμενικών Έργων

 

Άρθρο 163: Αντικείμενο - σκοπός

Άρθρο 164: Περιεχόμενο και κατηγορία μελετών

Άρθρο 165: Στάδια μελετών

Άρθρο 166: Προκαταρκτική έκθεση και γενικό προσχέδιο προτεινόμενων έργων με προϋπολογισμό κατά προσέγγιση

Άρθρο 167: Προμελέτη και γενικό προγραμματικό σχέδιο

Άρθρο 168: Οριστική μελέτη

Άρθρο 169: Διαστάσεις και παρουσίαση τευχών

 

Κεφάλαιο Ε: Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών έργων υποδομής πολιτικών αερολιμένων

 

Άρθρο 170: Αντικείμενο - Σκοπός

Άρθρο 171: Κατηγορίες μελετών

Άρθρο 172: Στάδια μελέτης

Άρθρο 173: Μελέτη αναγνώρισης και επιλογή θέσης (SELECTION OF SITE) Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης (MASTER PLAN)

Άρθρο 174: Αντικείμενο - προμελέτη

Άρθρο 175: Οριστική μελέτη αερολιμένων

Άρθρο 176: Στοιχεία και σφάλματα καταμετρήσεων - παρουσίαση τευχών

 

Τμήμα Δ: Τεχνικές Προδιαγραφές Υδραυλικών Έργων

 

Κεφάλαιο Α: Τεχνικές Προδιαγραφές εκπόνησης υδρολογικών μελετών

 

Άρθρο 177: Αντικείμενο, σκοπός, περιεχόμενο και μέθοδοι εκπόνησης της υδρολογικής μελέτης

Άρθρο 178: Συμβολισμοί

Άρθρο 179: Τυποποίηση βασικών εκφράσεων

Άρθρο 180: Πίνακες εμφάνισης των υπαρχουσών παρατηρήσεων

Άρθρο 181: Θερμοκρασία

Άρθρο 182: Άνεμοι

Άρθρο 183: Υγρασίες (σχετικές)

Άρθρο 184: Βροχοπτώσεις

Άρθρο 185: Στάθμες ρευμάτων και υπολογισμοί παροχής

Άρθρο 186: Πλημμυρικές παροχές και μέθοδοι υπολογισμού αυτών

Άρθρο 187: Ορθολογική μέθοδος υπολογισμού πλημμυρικών παροχών

Άρθρο 188: Εμπειρικοί τύποι υπολογισμού πλημμυρικών παροχών

Άρθρο 189: Διαθέσιμες παροχές ρευμάτων

Άρθρο 190: Απορροές λεκανών

Άρθρο 191: Χωρητικότητα ταμιευτήρα

Άρθρο 192: Ειδική παροχή αποχέτευσης ομβρίων υδάτων πεδινών αγροτικών εκτάσεων

Άρθρο 193: Φυσικές λίμνες

Άρθρο 194: Εφαρμογή προδιαγραφών

 

Κεφάλαιο Β: Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών Εγγειοβελτιωτικών Έργων

 

Άρθρο 195: Αντικείμενο - στάδια - σκοπός

Άρθρο 196: Προκαταρκτική μελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων

Άρθρο 197: Προμελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων

Άρθρο 198: Προμελέτη χωμάτινων και λιθόρριπτων φραγμάτων

Άρθρο 199: Οριστική μελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων

Άρθρο 200: Οριστική μελέτη χωμάτινων και λιθόρριπτων φραγμάτων

Άρθρο 201: Οριστικές μελέτες με πληρότητα μελέτης εφαρμογής

Άρθρο 202: Μελέτες εφαρμογής εγγειοβελτιωτικών έργων

Άρθρο 203: Ειδικές μελέτες εφαρμογής εκπονούμενες μετά την έναρξη κατασκευής των εγγειοβελτιωτικών έργων

 

Κεφάλαιο Γ: Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών Ύδρευσης

 

Άρθρο 204: Αντικείμενο - στάδια - σκοπός

Άρθρο 205: Προκαταρκτική μελέτη

Άρθρο 206: Προμελέτη

Άρθρο 207: Οριστική μελέτη

 

Κεφάλαιο Δ: Τεχνικές Προδιαγραφές, Μελετών Αποχετεύσεως (Ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων) Πόλεων και Οικισμών

 

Άρθρο 208: Αντικείμενο - στάδια - σκοπός

Άρθρο 209: Βασικές αρχές εκπόνησης μελετών έργων αποχέτευσης Πόλεων και Οικισμών

Άρθρο 210: Προκαταρκτική μελέτη (έκθεση) δικτύων ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων

Άρθρο 211: Προκαταρκτική Μελέτη (έκθεση) εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων

Άρθρο 212: Έκθεση εμπειρογνώμονα επί των εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων

Άρθρο 213: Προμελέτη δικτύων ακαθάρτων υδάτων

Άρθρο 214: Προμελέτη εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων

Άρθρο 215: Τεύχη δημοπράτησης εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων

Άρθρο 216: Προμελέτη δικτύων ομβρίων υδάτων

Άρθρο 217: Οριστική μελέτη δικτύων ακαθάρτων υδάτων

Άρθρο 218: Οριστική μελέτη δικτύων ομβρίων υδάτων

Άρθρο 219: Συνοπτική έκθεση

 

Τμήμα Ε: Τεχνικές Προδιαγραφές Οικιστικών Μελετών

 

Κεφάλαιο Α: Προδιαγραφές Οικοδομικών - Κτιριακών Μελετών

 

Άρθρο 220: Αντικείμενο - σκοπός

Άρθρο 221: Περιεχόμενο της μελέτης

Άρθρο 222: Ισχύοντες κανονισμοί και προδιαγραφές

Άρθρο 223: Στάδια μελετών

 

Κεφάλαιο Β: Προδιαγραφές Αρχιτεκτονικών Μελετών

 

Άρθρο 224: Αντικείμενο - σκοπός

Άρθρο 225: Περιεχόμενο της μελέτης

Άρθρο 226: Ισχύοντες κανονισμοί και προδιαγραφές

Άρθρο 227: Στάδια μελέτης

Άρθρο 228: Προϋποθέσεις εκπόνησης μελέτης

Άρθρο 229: Προμελέτη

Άρθρο 230: Οριστική μελέτη

Άρθρο 231: Μελέτη εφαρμογής

Άρθρο 232: Τρόπος παρουσίασης της μελέτης

 

Κεφάλαιο Γ: Προδιαγραφές Μελετών φέρουσας κατασκευής (Στατικών) Κτιριακών Έργων

 

Άρθρο 233: Αντικείμενο - σκοπός

Άρθρο 234: Περιεχόμενο της μελέτης

Άρθρο 235: Ισχύοντες κανονισμοί

Άρθρο 236: Στάδια μελέτης

Άρθρο 237: Προϋποθέσεις εκπόνησης μελέτης

Άρθρο 238: Προμελέτη

Άρθρο 239: Οριστική μελέτη

Άρθρο 240: Μελέτη εφαρμογής

Άρθρο 241: Τρόπος παρουσίασης της μελέτης

 

Κεφάλαιο Δ: Προδιαγραφές Μελετών εγκαταστάσεων κτιριακών έργων

 

Άρθρο 242: Αντικείμενο - σκοπός

Άρθρο 243: Περιεχόμενο της μελέτης

Άρθρο 244: Ισχύοντες κανονισμοί

Άρθρο 245: Στάδια μελέτης

Άρθρο 246: Προϋποθέσεις εκπόνησης μελέτης

Άρθρο 247: Προμελέτη

Άρθρο 248: Οριστική μελέτη

Άρθρο 249: Μελέτη εφαρμογής

Άρθρο 250: Τρόπος παρουσίασης της μελέτης

 

Τμήμα ΣΤ: Προδιαγραφές Συντάξεως Τεύχους Δημοπρατήσεως

 

Άρθρο 251: Τεύχη δημοπράτησης

Άρθρο 252: Τεχνική περιγραφή

Άρθρο 253: (Το άρθρο αυτό δεν υπάρχει)

Άρθρο 254: Αναλυτικό τιμολόγιο (ανάλυση τιμών)

Άρθρο 255: Τιμολόγιο μελέτης

Άρθρο 256: Τιμολόγιο προσφοράς

Άρθρο 257: Προϋπολογισμός μελέτης

Άρθρο 258: Προϋπολογισμός προσφοράς

Άρθρο 259: Συγγραφές υποχρεώσεων (γενική ή και ειδικές)

Άρθρο 260: Διακήρυξη

 

Στον Ημέτερο Υπουργό επί των Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

 

Εν Αθήναις, τη 08-10-1974.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Το προεδρικό αυτό διάταγμα εφαρμόζεται στο πρόγραμμα Αμοιβές Αδειών της TechnoLogismiki.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.