Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 67

Άρθρο 67: Αντικείμενο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται σε όλες τις μελέτες υδραυλικών εν γένει έργων του κεφαλαίου Α' του παρόντος τμήματος, εκτός εάν άλλως, ειδικώς, ορίζεται στα οικεία άρθρα αυτού, οπότε οι ειδικές αυτές διατάξεις κατισχύουν των γενικών διατάξεων του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.