Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 66

Άρθρο 66: Κατανομή αμοιβής μελέτης κατά στάδια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αμοιβές (Α) που καθορίζονται στο άρθρο 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 65 του παρόντος αφορούν στην εκπόνηση οριστικής μελέτης εφόσον δεν έχουν εκπονηθεί τα προηγούμενα στάδια προκαταρκτικής μελέτης και προμελέτης. Εάν έχει εκπονηθεί προκαταρκτική μελέτη, η αμοιβή της οριστικής μελέτης ισούται με 85% της Α. Εάν έχει εκπονηθεί προμελέτη, η αμοιβή της οριστικής μελέτης ισούται με το 55% της Α.

 

2. Η αμοιβή της προμελέτης ισούται με 45% της Α εφόσον δεν έχει εκπονηθεί το προηγούμενο στάδιο της προκαταρκτικής μελέτης. Εάν έχει εκπονηθεί προκαταρκτική μελέτη, η αμοιβή της προμελέτης ισούται με 30% της Α.

 

3. Η αμοιβή της προκαταρκτικής μελέτης ισούται με 15% της Α.

 

4. Η αμοιβή μελέτης εφαρμογής που δεν γίνεται συγχρόνως με την οριστική μελέτη ισούται με 40% της Α εφόσον έχει εκπονηθεί οριστική μελέτη.

 

5. Η αμοιβή οριστικής με πληρότητα μελέτης εφαρμογής ισούται με 70% της Α εφόσον έχει εκπονηθεί προμελέτη.

 

6. Η αμοιβή οριστικής μελέτης με Πληρότητα μελέτης εφαρμογής, εφόσον δεν έχει εκπονηθεί προμελέτη, ισούται με 100% της Α και εφόσον δεν έχει εκπονηθεί κανένα προηγούμενο στάδιο, η αμοιβή ισούται με 115% της Α.

 

7. Σε περίπτωση που επιβάλλεται να γίνει τροποποίηση μέρους των εγκεκριμένων μελετών των προηγούμενων σταδίων, τότε η αμοιβή για τα έργα και μόνο στα οποία αφορά η τροποποίηση προκύπτει ως εξής:

 

α) Σε περίπτωση εκπόνησης οριστικής μελέτης, η αμοιβή ισούται με: (55% + 50% x 45%) της Α

β) Σε περίπτωση εκπόνησης προμελέτης, η αμοιβή ισούται με: (30% + 50% x 15%) της Α.

γ) Σε περίπτωση εκπόνησης μελέτης εφαρμογής, η αμοιβή ισούται με: (40% + 50% x 100%) της Α

δ) Σε περίπτωση εκπόνησης οριστικής μελέτης με πληρότητα μελέτης εφαρμογής, η αμοιβή ισούται με: (70% + 50% x 45%) της Α.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 66 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 36 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.