Προεδρικό διάταγμα 917/78

ΠΔ 917/1978: Περί των ενστάσεων και αιτήσεων θεραπείας, που αναφέρονται σε θέματα ρυθμιζόμενα από τα άρθρα 3 έως και 10 του νόμου 716/1977


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 917/1978: Περί των ενστάσεων και αιτήσεων θεραπείας, που αναφέρονται σε θέματα ρυθμιζόμενα από τα άρθρα 3 έως και 10 του νόμου 716/1977, (ΦΕΚ 223/Α/1978), 16-12-1978.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 1 του νόμου 716/1977 περί Μητρώου Μελετητών και Αναθέσεως και Εκπονήσεως Μελετών.

 

2. Την από 06-11-1978 γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών - (Πρακτικόν υπ' αριθμόν ΓΕΜ 33/06-11-1978).

 

3. Την υπ' αριθμόν 1068/1978 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Συντονισμού, αποφασίζομεν:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον επί του Συντονισμού Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 08-12-1978.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.