Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 31/12/12 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Παράταση της προθεσμίας συμψηφισμού κυριών οφειλών Δήμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η περίπτωση 8 της υποπαραγράφου ΣΤ3 Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της παραγράφου ΣΤ του πρώτου άρθρου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 22/Α/2012) τροποποιείται ως εξής:

 

{Η προθεσμία της παραγράφου 5 του πρώτου άρθρου της από 30-04-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων [Ν] 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012, που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του νόμου 4079/2012, παρατείνεται έως την 30-06-2013.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου 4147/2013 (ΦΕΚ 98/Α/2013).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.