Απόφαση 26857/88 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Σκοπός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με αυτή την Υπουργική απόφαση αποσκοπείται η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 1650/1986 καθώς και η συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 1980/68/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 17-12-1979 περί προστασίας των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες, ώστε να προλαμβάνεται ή να μειώνεται κατά το δυνατόν η ρύπανση των υπόγειων νερών από τις ουσίες που αναφέρονται στο παράρτημα του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο Α3 του άρθρου 17 του προεδρικού διατάγματος 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/2007).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.