Νόμος 2168/93 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Εξαιρέσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αν δεν ακολουθηθεί η διαδικασία του προηγούμενου άρθρου, η κατοχή πυροβόλου όπλου κατά τη διάρκεια ταξιδιού, δια μέσου δύο ή περισσότερων κρατών μελών, επιτρέπεται μόνο εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει την άδεια των εν λόγω κρατών.

 

Το Υπουργείο Δημόσιος Τάξης μπορεί να χορηγεί άδεια για ένα ή περισσότερα ταξίδια, για περίοδο ενός έτους κατ' ανώτατο όριο, με δυνατότητα ανανέωσης. Η άδεια αυτή εγγράφεται στο ευρωπαϊκό δελτίο όπλου.

 

2. Κατά παρέκκλιση των όσων ορίζονται στην παράγραφο 1, οι κυνηγοί και οι σκοπευτές μπορούν να φέρουν στην Ελλάδα, χωρίς προηγούμενη άδεια και προκειμένου να ασκήσουν τη δραστηριότητά τους, ένα ή περισσότερα όπλα από αυτά που επιτρέπεται να κατέχονται ή να φέρονται στην Ελληνική Επικράτεια για την άσκηση της αντίστοιχης δραστηριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή των κατ' εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών διατάξεων, υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου, για το συγκεκριμένο όπλο ή όπλα και ότι είναι σε θέση να τεκμηριώσουν τους λόγους του ταξιδιού τους, προσκομίζοντας ιδίως πρόσκληση ή άλλη απόδειξη των δραστηριοτήτων κυνηγίου ή σκοποβολής στο κράτος μέλος προορισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020).

 

3. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση και χρηματική ποινή.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.