Νόμος 2843/00 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Έναρξη ισχύος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με εξαίρεση η διάταξη της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6, η οποία ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 και 6 τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος.

 

Η ισχύς των υπολοίπων διατάξεων του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από αυτές.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.