Νόμος 3149/03 - Άρθρο 3b

Άρθρο 3Β: Διάρθρωση υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, καταρτίζεται ο Οργανισμός Διοίκησης και Λειτουργίας Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας (Οργανισμός).

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 54 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013), όπως ισχύει.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Εφορευτικού Συμβουλίου της, εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.