Νόμος 3259/04 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Ειδικές περιπτώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υφιστάμενες απαιτήσεις του Ελληνικού Οργανισμού Μικρών - Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Ανώνυμη Εταιρεία που εκχωρήθηκαν στο Δημόσιο, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφος 4 του νόμου 2702/1999, καταβάλλονται εφάπαξ χωρίς τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και τους οφειλόμενους τόκους της βασικής οφειλής μέχρι 30-09-2004.

 

2. Οφειλές προς το Δημόσιο από δάνεια που χορηγήθηκαν από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (πρώην ΕΚΤΕ) με βάση τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1138/1972 (ΦΕΚ 63/Α/1972) και του νόμου [Ν] 1641/1986 (ΦΕΚ 122/Α/1986), εκχωρήθηκαν στο Δημόσιο κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 21 του νόμου [Ν] 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/1994), 32 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994) και 30 παράγραφος 11 του νόμου 2789/2000 (ΦΕΚ 21/Α/2000), βεβαιώθηκαν στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες ως δημόσια έσοδα και δεν έχουν εξοφληθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορεί να εξοφληθούν μέχρι 30-09-2004 χωρίς τις αναλογούσες κατά τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και με παροχή έκπτωσης κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί του βεβαιωμένου ληξιπρόθεσμου και μη ποσού σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής.

 

3. Οι υφιστάμενες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες οφειλές γουνοποιητικών επιχειρήσεων των Νομών Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών και Κοζάνης από δάνεια που χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Δημοσίου και είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του νόμου 3052/2002 (ΦΕΚ 221/Α/2002), μπορεί το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή της διάταξης αυτής να εξοφληθεί μέχρι 30-12-2004 με όλα τα ευεργετήματα της.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.