Νόμος 3769/09 - Άρθρο 23

Άρθρο 23


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για τις κτιριακές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν καθ' οιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία, τη συντήρηση και την εκμετάλλευση της Εγνατίας οδού και των καθέτων προς αυτήν οδικών αξόνων, εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 7 του νόμου 2300/1995. Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας νοείται αντίστοιχα η εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία. Η ακριβής θέση και χρήση των αντιστοίχων παρόδιων εκτάσεων επί των οποίων θα ανεγερθούν οι ως άνω εγκαταστάσεις καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία και οι αντίστοιχες κτιριακές μελέτες εφαρμογής εγκρίνονται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία της εταιρείας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.