Νόμος 3996/11 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Συνταξιοδότηση ειδικής κατηγορίας ασφαλισμένων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 995/1980 (ΦΕΚ 251/Α/1980), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 323/1996 (ΦΕΚ 220/Α/1996) και την παράγραφο 19 του άρθρου 22 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004), προστίθεται πέμπτο εδάφιο ως εξής:

 

{Εξαιρούνται οι συντάξεις των εργαζομένων με την ιδιότητα του ηθοποιού μελοδραματικού θεάτρου, του μουσικού πνευστών οργάνων και του χορευτή, που συνταξιοδοτούνται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών με πλήρη σύνταξη στα προβλεπόμενα στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 212/1984 (ΦΕΚ 75/Α/1984) όρια ηλικίας και τα πρόσωπα αυτά δικαιούνται πλήρη σύνταξη από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τον οριζόμενο στο άρθρο 5 του νόμου [Ν] 997/1979 (ΦΕΚ 287/Α/1979) χρόνο ασφάλισης, από τον οποίο τον απαιτούμενο, από τις ανωτέρω διατάξεις, χρόνο ασφάλισης με τις ιδιότητες αυτές.}

 

Για τους ασφαλισμένους της ανωτέρω κατηγορίας καταβάλλεται πρόσθετη ειδική εισφορά 3%, η οποία βαρύνει κατά 1% τον ασφαλισμένο και κατά 2% τον εργοδότη.

 

2. Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο η πρόσθετη ειδική εισφορά 3% για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης, που απαιτείται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών με τις ανωτέρω διατάξεις. Το ποσό της εισφοράς υπολογίζεται για κάθε μήνα επί των αποδοχών του ασφαλισμένου κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς και εξοφλείται ή εφάπαξ με έκπτωση 15% ή σε μηνιαίες ισόποσες άτοκες δόσεις, μέχρι 60 το ανώτερο. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης καταβάλλεται το 1/3 του οφειλόμενου ποσού εφάπαξ και το υπόλοιπο εξοφλείται σε 40 μηνιαίες ισόποσες άτοκες δόσεις, παρακρατούμενες από τη σύνταξη.

 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 σε συνδυασμό με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, έχουν εφαρμογή και στις ήδη καταβαλλόμενες μειωμένες συντάξεις σε συνταξιούχους της ίδιας κατηγορίας, οι οποίες ανακαθορίζονται στο αντίστοιχο πλήρες ποσό αυτών, όπως διαμορφώνεται κατά την ημέρα υποβολής της σχετικής αίτησης τους, από την οποία αρχίζουν τα οικονομικά αποτελέσματα. Για τον ανακαθορισμό της σύνταξης, οι συνταξιούχοι υποχρεούνται να καταβάλουν το σύνολο της καθοριζόμενης από την ανωτέρω παράγραφο πρόσθετης ειδικής εισφοράς, που υπολογίζεται επί των αποδοχών, με τις οποίες έχει υπολογισθεί η σύνταξη, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο υποβολής της ανωτέρω αίτησης. Το ποσό που προκύπτει εξοφλείται ή εφάπαξ με έκπτωση 15% ή με την καταβολή του 1/3 αυτού εφάπαξ και του υπολοίπου σε 40 μηνιαίες ισόποσες άτοκες δόσεις, παρακρατούμενες από την καταβαλλόμενη σύνταξη.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού των αποδοχών των ασφαλισμένων της ανωτέρω κατηγορίας για τον υπολογισμό της προβλεπόμενης πρόσθετης ειδικής εισφοράς, αν δεν παρέχουν την εργασία τους με τις συγκεκριμένες ειδικότητες ως μισθωτοί, ή δεν έχουν αποδοχές κατά την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση, λόγω διακοπής της εργασίας τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.